Privacy statement 

 Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Ruiterkamp Gebruikte Bouwmaterialen B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk: “Ruiterkamp”). 

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie 

Het waarborgen van de privacy is belangrijk voor ons. Daarom beschrijven wij in onze Privacy Statement welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en bewaren. 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens 

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor het noodzakelijk is dat Ruiterkamp bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. 

Doeleinden van de verwerking: 

Ruiterkamp zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden: 

  • Het verwerven van nieuwe klanten en overige marketing; 
  • Het communiceren met klanten vanwege facturatie en incasso, uitbreiding functionaliteit; 
  • Het voor marketingdoeleinden plaatsen van content op social media; 
  • Het voeren van de financiële administratie en personeels-/salarisadministratie. 

Categorieën persoonsgegevens: 

  • Van klanten: Naam en functie contactpersoon, geslacht, emailadres, doorkiesnummer/mobiel nummer, bezoekhistorie, voicelog telefonisch contact met Ruiterkamp, eventuele persoonlijke quotes geplaatst op het online-platform; (adres, woonplaats, banknummers etc. betreffen uitsluitend de zakelijke gegevens), 
  • Van leveranciers: Naam en functie contactpersoon, geslacht, emailadres, doorkiesnummer/mobiel nummer, bezoekhistorie, voicelog telefonisch contact met Ruiterkamp; (adres, woonplaats, banknummers etc. betreffen uitsluitend de zakelijke gegevens), 
  • Van in huur medewerkers: Naam, woonplaats, BSN, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, . Voor een specifieke functie kunnen er ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, zoals persoonscertificaten en medische keuring. 
  • Van medewerkers: Naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, bankgegevens, salarisgegevens, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, verzuimgegevens, curriculum vitae en eventuele werkervaring, opleiding en overige werk-gerelateerde gegevens, foto’s, quotes. Voor een specifieke functie kunnen er ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, zoals persoonscertificaten en medische keuring. 

Grondslag voor gegevensverwerking 

Ruiterkamp verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Ruiterkamp, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.